facies anterior antebrachii

Type:Term

Synonyms
anterior region of forearm

Scroll to top